English for Office and Administration

Correspondence and Telephoning

Język angielski w korespondencji

Praktyczne kursy języka angielskiego w korespondencji rozwijają umiejętności swobodnego prowadzenia korespondencji i rozmów telefonicznych w języku angielskim.

Tourism Industry

Język angielski w turystyce to kursy dla kadr branży turystycznej i hotelarskiej rozwijają umiejętności niezbędne do pracy w biurze podróży i hotelu, obsługi klienta, pilotowania wycieczek itp.

Finance and Accounting

Finanse i księgowość

Język angielski w finansach i księgowości to szkolenia przeznaczone dla specjalistów, którzy chcą posługiwać się językiem stosowanym w finansach i księgowości.